Logo Moilec

Co to jest ból?

BÓL jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia

Definicja bólu wg Miedzynarodzowego Związku Badań nad Bólem (International Association for the Study of Pain,1979r)

Klasyfikacja bólu

 • Ból fizjologiczny (receptorowy) rodzaj zmysłu, czucie nocyceptywne ma rolę informacyjno-ostrzegawczą (EUDYNIA).
 • Ból patologiczny (niereceptorowy, neuropatyczny) objaw choroby lub dokonanego uszkodzenia, uczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanek (Ból przewlekły – MALEDYNIA – przewlekłe zmiany anatomiczne w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym).
 • Ból niereceptorowy (psychogenny)

Podział bólu wg kryterium czasu

 • Ból ostry: czas trwania < 3 miesięcy
 • Ból przewlekły: czas trwania > 3 miesięcy
  lub
 • Ból (przewlekły) – przetrwały: dolegliwości bólowe występują pomimo wygojenia się tkanek

Ból patologiczny – wg miejsca jego powstania

 • receptorowy (nocyceptywny)
  • przewlekłe drażnienie i aktywacja nocyceptorów
  • nieuszkodzony układ przewodzenia
 • przewodzeniowy (neuropatyczny)
  • uszkodzenie układu nocycepcji oraz dróg przewodzących, które same w sobie są źródłem impulsu bólowego
 • psychogenny(nienocyceptywny)
  • długotrwałe wzmocnienie bodźców w rdzeniu kręgowym, pniu mózgu, korze mózgowej