Logo Moilec

Co to jest zapalenie?

ZAPALENIE to złożony, dynamiczny i uporządkowany proces zachodzący w tkankach danego organizmu po zadziałaniu bodźca uszkadzającego. Stanowi lokalną odpowiedź narządów lub tkanek organizmu na czynnik zapalny, prowadzi do niszczenia czynnika chorobotwórczego – naprawiając tkankę.

Podział zapaleń ze względu na czas trwania

Ostre – od kilku dni do kilku tygodni (całkowity powrót do zdrowia)
Przewlekłe – miesiące/lata (powrót do zdrowia długotrwały, zazwyczaj z powikłaniami)

Objawy zapalenia:

Miejscowe

 • Zaczerwienienie (Rubor)
 • Ocieplenie (Calor)
 • Ból (Dolor)
 • Obrzęk (Tumor)

Ogólnoustrojowe

 • Gorączka
 • Leukocytoza (Zwiększona liczba krwinek białych)
 • Podwyższone OB (Odczyn Biernackiego)
 • Białko CRP (Białko C-reaktywne)
 • Tachykardia (Częstoskurcz)
 • Bakteriemia (Występowanie bakterii we krwi obwodowej)
 • Posocznica (Sepsa – choroba układowa wywołana przez zakażenie, która prowadzi do zaburzeń hemodynamicznych, ze wstrząsem septycznym oraz niewydolnością wielonarządową)
 • Toksemia (Jadzica – krążenie we krwi toksyn bakteryjnych jak przy błonicy i tężcu, zwierzęcych przy ukąszeniu żmii lub roślinnych)